Special Development Areas

Special Development Areas Location            Click Here

Special Development AreasMaster Plans
1. Gorakhpur Division
Kushinagar Special Development Area Click Here
2. Chitrkoot Division
Chitrakoot Special Development Area Click Here
3. Mirzapur Division
Shaktinagar Special Development Area
Shaktinagar  Click Here
Obra-Chopan-Dala Click Here
Renukoot-Pipri Click Here
Rihandnagar Click Here
Anpara Click Here
Duddhi Click Here
4. Basti Division
Kapilvastu Special Development Area Click Here